Currency:
USD
1

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
 
Фирма „БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД – ЕООД - Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0551-C01/ 24.02.2020 г. с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“, проведе процедура за избор на изпълнители с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване:
Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 1 бр.;
Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.
Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения върху кожени изделия - 1 бр.“
В резултат на избора и с Решение на Оценителна комисия от 19.05.2020 г. бяха сключени договори със следните фирми:
 
За Обособена позиция 1: Договор от 25.06.2020 г. с фирма „ШУМАШИНАРИ“ ЕООД
За Обособена позиция 2: Договор от 30.06.2020 г. с фирма „АБАВ“ ЕООД
За Обособена позиция 3: Договор от 30.06.2020 г. с фирма „АБАВ“ ЕООД