Currency:
USD
1

Auction


На 11.05.2020 г. фирма „Бестия пет“ ЕООД обявява публична покана с предмет:
„Избор на изпълнители за доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване, включващо:

Обособена позиция 1 (ОП): Технологична линия за първична обработка на естествена кожа, вкл.:
1.Автоматична машина за кроене на кожа-1 бр.
2.Машина за шпалтиране на кожа-1 бр.
3.Машина за изтъняване на краищата на кожени детайли-1 бр.
 
Обособена позиция 2:
1. Технологична линия за производство на колани, вкл.:
1.1. Машина за нанасяне на лепило чрез пръскане-1 бр.
1.2. Машина за обрязване на ръбове на колани-1 бр.
1.3. Машина за окрайчване, оразмеряване и печатане на колани-1 бр.
1.4. Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране-1бр.
1.5. Автоматична машина за ушиване на катарами-1 бр.
1.6. Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани-1бр.
1.7. Автоматична машина за поставяне на рапиди-1 бр.
1.8. Машина за поставяне на скоби за гайки на колани-1бр.
2. Едноиглова права машина с цилиндрично рамо-1бр.
3. Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.
 
Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения върху кожени изделия, вкл.:
1.Хоризонтална машина за двустранно боядисване на ръбове-1бр.
2.Сушилня за боядисани детайли-1бр.
3.Машина за едностранно боядисване на ръбовете на малки детайли-1бр.
4.Машина за топъл печат-1бр.
5.Автоматична машина за поставяне на самопробивни рапиди и капси с две глави-1 бр.
 
Прогнозната стойност на ОП 1 е 261 200.00 лв. без ДДС
Прогнозната стойност на ОП 2 е 264 750.00 лв. без ДДС
Прогнозната стойност на ОП 3 е 181 450 лв. без ДДС
Обща стойност в лв. без ДДС е 707 400 лв.
 
Краен срок за подаване на оферти чрез ИСУН 2020: 18.05.2020 г.
За повече информация може да намерите документите ТУК

1 369.86 KB (pdf) Download
2 189.44 KB (pdf) Download
3 324.48 KB (pdf) Download
4 350.53 KB (pdf) Download
5 332.91 KB (pdf) Download
6 305.98 KB (pdf) Download
7 210.93 KB (pdf) Download
8 238.36 KB (pdf) Download
9 198.4 KB (pdf) Download
10 180.31 KB (pdf) Download
11 320.98 KB (pdf) Download
12 336.54 KB (pdf) Download
13 229.58 KB (pdf) Download